Nápověda pro BlackBerry Torch 9800

background image

BlackBerry Torch 9800
Smartphone

Uživatelská příručka

Verze: 6.0

Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0125015733-010

background image

Obsah

Rychlá nápověda............................................................................................................................................................................

9

10 nejdůležitějších témat................................................................................................................................................................

9

Seznámení se zařízením smartphone............................................................................................................................................

13

Tipy.................................................................................................................................................................................................

30

Přizpůsobení zařízení.....................................................................................................................................................................

37

Klávesové zkratky...........................................................................................................................................................................

44

Klávesové zkratky pro aplikaci Telefon..........................................................................................................................................

44

Klávesové zkratky pro zprávy.........................................................................................................................................................

44

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy........................................................................................................................................

46

Klávesové zkratky pro zadávání textu pro výsuvnou klávesnici.....................................................................................................

46

Klávesové zkratky pro média..........................................................................................................................................................

47

Klávesové zkratky pro prohlížeč.....................................................................................................................................................

48

Klávesové zkratky pro kalendář......................................................................................................................................................

49

Klávesové zkratky pro vyhledávání................................................................................................................................................

50

Klávesové zkratky pro práci s mapou.............................................................................................................................................

50

Odstraňování problémů: Klávesové zkratky...................................................................................................................................

51

Telefon............................................................................................................................................................................................

52

Základní informace o telefonu........................................................................................................................................................

52

Tísňová volání................................................................................................................................................................................

55

Hlasitost..........................................................................................................................................................................................

55

Hlasová pošta.................................................................................................................................................................................

56

Rychlá volba...................................................................................................................................................................................

57

Přidržení hovoru, přesměrování hovorů a blokování hovorů..........................................................................................................

58

Pevná volba a vytáčení s předvolbou.............................................................................................................................................

60

Konferenční hovory........................................................................................................................................................................

62

Protokoly hovorů.............................................................................................................................................................................

63

Více telefonních čísel.....................................................................................................................................................................

65

Možnosti telefonu...........................................................................................................................................................................

66

Klávesové zkratky pro aplikaci Telefon..........................................................................................................................................

68

Odstraňování problémů: Telefon....................................................................................................................................................

69

Hlasové příkazy..............................................................................................................................................................................

72

Provedení akce pomocí hlasového příkazu....................................................................................................................................

72

Dostupné hlasové příkazy..............................................................................................................................................................

72

Změna jazyka pro hlasové příkazy.................................................................................................................................................

73

Vypnutí seznamu voleb pro hlasové příkazy..................................................................................................................................

73

Změna možností hlasových výzev..................................................................................................................................................

73

Vylepšení rozpoznání hlasu...........................................................................................................................................................

74

background image

Odstraňování problémů: Hlasové vytáčení.....................................................................................................................................

74

Zprávy.............................................................................................................................................................................................

75

E-mail.............................................................................................................................................................................................

75

Zprávy PIN......................................................................................................................................................................................

91

Textové zprávy...............................................................................................................................................................................

96

Možnosti zabezpečení pro zprávy..................................................................................................................................................

105

Přílohy............................................................................................................................................................................................

106

Zprávy chráněné S/MIME...............................................................................................................................................................

108

Zprávy zašifrované nativním šifrováním aplikace IBM Lotus Notes...............................................................................................

115

PGP chráněné zprávy....................................................................................................................................................................

116

Klávesové zkratky pro zprávy.........................................................................................................................................................

121

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy........................................................................................................................................

123

Odstraňování problémů: Zprávy.....................................................................................................................................................

123

Soubory..........................................................................................................................................................................................

129

Základní informace o souborech....................................................................................................................................................

129

Správa souborů a příloh.................................................................................................................................................................

132

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy........................................................................................................................................

134

Odstraňování problémů: Přílohy.....................................................................................................................................................

135

Média..............................................................................................................................................................................................

137

Hudba.............................................................................................................................................................................................

137

Podcasty.........................................................................................................................................................................................

140

Videa..............................................................................................................................................................................................

142

Videokamera..................................................................................................................................................................................

143

Fotoaparát......................................................................................................................................................................................

145

Obrázky..........................................................................................................................................................................................

147

Hlasové zprávy...............................................................................................................................................................................

149

Vyzváněcí tóny...............................................................................................................................................................................

151

Úložiště médií.................................................................................................................................................................................

152

Přenos a stahování mediálních souborů........................................................................................................................................

155

Podporované audio a videoformáty................................................................................................................................................

157

Klávesové zkratky pro média..........................................................................................................................................................

158

Odstraňování problémů s médii......................................................................................................................................................

159

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy...................................................................................................................................................

162

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy...................................................................................................................................................

162

Změna vyzváněcího tónu, upozornění a připomenutí....................................................................................................................

162

Přidání uživatelského profilu...........................................................................................................................................................

163

Přidání výstrahy od kontaktu..........................................................................................................................................................

163

Ztlumení zařízení............................................................................................................................................................................

163

background image

Blikající kontrolka LED....................................................................................................................................................................

164

Změna možností oznamování pro budík........................................................................................................................................

164

Zapnutí zvuků událostí...................................................................................................................................................................

165

Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy...........................................................................................................

165

Prohlížeč.........................................................................................................................................................................................

166

Základní informace o prohlížeči......................................................................................................................................................

166

Záložky prohlížeče..........................................................................................................................................................................

169

Kanály RSS....................................................................................................................................................................................

171

Možnosti prohlížeče........................................................................................................................................................................

171

Zabezpečení prohlížeče.................................................................................................................................................................

174

Výsledky prohlížeče........................................................................................................................................................................

175

Klávesové zkratky pro prohlížeč.....................................................................................................................................................

176

Odstraňování problémů: Prohlížeč.................................................................................................................................................

177

Kalendář.........................................................................................................................................................................................

179

Základní informace o kalendáři......................................................................................................................................................

179

Schůzky..........................................................................................................................................................................................

180

Konference.....................................................................................................................................................................................

183

Synchronizace kalendáře...............................................................................................................................................................

184

Možnosti kalendáře........................................................................................................................................................................

186

Klávesové zkratky pro kalendář......................................................................................................................................................

187

Odstraňování problémů: Kalendář..................................................................................................................................................

188

Kontakty..........................................................................................................................................................................................

190

Základní informace o kontaktech....................................................................................................................................................

190

Přizpůsobení kontaktů....................................................................................................................................................................

191

Synchronizace kontaktů.................................................................................................................................................................

193

Osobní distribuční seznamy...........................................................................................................................................................

195

Vícenásobné seznamy kontaktů.....................................................................................................................................................

196

Možnosti seznamu kontaktů...........................................................................................................................................................

196

Odstraňování problémů: Kontakty..................................................................................................................................................

197

Hodiny............................................................................................................................................................................................

199

Nastavení data a času....................................................................................................................................................................

199

Změna zobrazení na obrazovce při nabíjení zařízení....................................................................................................................

199

Změna ciferníku hodin....................................................................................................................................................................

199

Zobrazení druhého časového pásma hodin...................................................................................................................................

200

Zapnutí budíku................................................................................................................................................................................

200

Utlumení budíku.............................................................................................................................................................................

200

Změna možností oznamování pro budík........................................................................................................................................

200

Zapnutí režimu Hodiny na nočním stolku.......................................................................................................................................

201

background image

Nastavení možností pro režim Hodiny na nočním stolku...............................................................................................................

201

Použití stopek.................................................................................................................................................................................

201

Používání časovače.......................................................................................................................................................................

201

Změna možností oznamování pro časovač....................................................................................................................................

202

Odstraňování problémů: Hodiny.....................................................................................................................................................

202

Úkoly a poznámky..........................................................................................................................................................................

203

Vytvoření úkolu nebo poznámky....................................................................................................................................................

203

Odesílání úkolu nebo poznámky....................................................................................................................................................

203

Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky.............................................................................................................................

203

Změna stavu úkolu.........................................................................................................................................................................

203

Skrytí dokončených úkolů...............................................................................................................................................................

204

Zobrazení úkolů v kalendáři...........................................................................................................................................................

204

Synchronizace úkolů a poznámek..................................................................................................................................................

204

Kategorie........................................................................................................................................................................................

206

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek........................................................................................................................................

206

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky...............................................................................................................

206

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek.................................................................................................................

207

Zadávání.........................................................................................................................................................................................

208

Základní informace o vkládání textu...............................................................................................................................................

208

Metody zadávání textu...................................................................................................................................................................

209

Možnosti zadávání textu.................................................................................................................................................................

211

Kontrola pravopisu..........................................................................................................................................................................

212

Vlastní slovník................................................................................................................................................................................

213

Automatický text.............................................................................................................................................................................

214

Klávesové zkratky pro zadávání textu pro výsuvnou klávesnici.....................................................................................................

215

Odstraňování problémů: Zadávání textu........................................................................................................................................

216

Klávesnice......................................................................................................................................................................................

218

Přiřazení aplikace klávese Komfort................................................................................................................................................

218

Změna výchozího symbolu měny...................................................................................................................................................

218

Nastavení rychlosti kurzoru............................................................................................................................................................

218

Zapnutí tónů kláves........................................................................................................................................................................

218

Nastavení citlivosti trackpadu.........................................................................................................................................................

219

Vypnutí zvuků trackpadu................................................................................................................................................................

219

Odstraňování problémů: Klávesnice...............................................................................................................................................

219

Jazyk..............................................................................................................................................................................................

220

Jazyk pro zadávání textu................................................................................................................................................................

220

Změna jazyka.................................................................................................................................................................................

220

Používání klávesové zkratky pro přepínání jazyků zadávání textu během zadávání textu............................................................

220

background image

Přidání jazyka zobrazení................................................................................................................................................................

221

Odstranění jazyka...........................................................................................................................................................................

221

Odstraňování problémů: Jazyk.......................................................................................................................................................

221

Zobrazení na obrazovce.................................................................................................................................................................

222

Nastavení možností pro podsvícení...............................................................................................................................................

222

Použití obrázku jako tapety zařízení...............................................................................................................................................

222

Změna písma displeje....................................................................................................................................................................

222

Organizace aplikací na domovské obrazovce................................................................................................................................

223

Přidání zprávy zobrazené při zamknutí zařízení............................................................................................................................

224

Nastavení citlivosti dotykové obrazovky.........................................................................................................................................

224

Použití odstínů šedé nebo obráceného kontrastu pro obrazovku displeje.....................................................................................

224

Zapnutí oznamování bezdrátového pokrytí pomocí blikající diody LED.........................................................................................

225

Data motivu....................................................................................................................................................................................

225

Odstraňování problémů: Zobrazení................................................................................................................................................

226

Technologie GPS...........................................................................................................................................................................

227

Technologie GPS...........................................................................................................................................................................

227

Zapnutí technologie GPS...............................................................................................................................................................

227

Nastavení přijímače GPS ke sledování pohybu.............................................................................................................................

227

Zjištění polohy pomocí systému GPS.............................................................................................................................................

228

Znemožnění ostatním uživatelům zjistit vaši polohu......................................................................................................................

228

Vypnutí podpory určení polohy.......................................................................................................................................................

228

Odstraňování problémů: Technologie GPS....................................................................................................................................

229

Mapy...............................................................................................................................................................................................

230

Základní informace o aplikaci mapa...............................................................................................................................................

230

Možnosti mapy...............................................................................................................................................................................

233

Klávesové zkratky pro práci s mapou.............................................................................................................................................

233

Odstraňování problémů: Mapy.......................................................................................................................................................

234

Aplikace..........................................................................................................................................................................................

235

O souběžném zpracování úloh.......................................................................................................................................................

235

Ponechání spuštěné aplikace na pozadí a přepnutí do jiné aplikace.............................................................................................

235

Ukončení aplikace, aby nebyla spuštěna na pozadí......................................................................................................................

235

Přidávání aplikací...........................................................................................................................................................................

236

Aplikace pro použití sociálních sítí.................................................................................................................................................

237

Aplikace zasílání rychlých zpráv.....................................................................................................................................................

237

Vyžádání hesla zařízení před přidáním aplikace............................................................................................................................

237

Odstranění aplikace........................................................................................................................................................................

238

Zobrazení vlastností aplikace.........................................................................................................................................................

238

Zobrazení velikosti databáze aplikace............................................................................................................................................

238

background image

Odstraňování problémů: Aplikace..................................................................................................................................................

238

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

239

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software.........................................................................................................................

239

Aktualizace systému BlackBerry Device Software přes bezdrátovou síť.......................................................................................

240

Návrat k předchozí verzi softwaru BlackBerry Device Software nebo její odstranění....................................................................

240

Aktualizace systému BlackBerry Device Software z webových stránek.........................................................................................

240

Aktualizace systému BlackBerry Device Software pomocí aplikace BlackBerry Desktop Software..............................................

241

Odstraňování problémů: systém BlackBerry Device Software.......................................................................................................

241

Správa připojení.............................................................................................................................................................................

243

Základy správy připojení.................................................................................................................................................................

243

Mobilní síť.......................................................................................................................................................................................

245

Technologie Wi-Fi...........................................................................................................................................................................

249

Technologie Bluetooth....................................................................................................................................................................

256

Napájení a baterie..........................................................................................................................................................................

265

Vypnutí zařízení..............................................................................................................................................................................

265

Nastavení automatického zapínání a vypínání zařízení.................................................................................................................

265

Restartování zařízení.....................................................................................................................................................................

265

Kontrola úrovně nabití baterie........................................................................................................................................................

265

Tipy: Prodloužení životnosti baterie................................................................................................................................................

265

Paměť a paměťové karty................................................................................................................................................................

267

Paměťové karty..............................................................................................................................................................................

267

Podporované paměťové karty........................................................................................................................................................

267

Zobrazení dostupného úložného prostoru zařízení........................................................................................................................

267

Vypnutí podpory paměťové karty...................................................................................................................................................

267

Opravné soubory uložené na paměťové kartě nebo v zařízení......................................................................................................

268

Komprimace...................................................................................................................................................................................

268

Informace o šifrování souborů........................................................................................................................................................

268

Zapnutí šifrování.............................................................................................................................................................................

268

Tipy: Uvolnění a úspora úložného prostoru....................................................................................................................................

269

Odstraňování problémů: Úložiště a paměťové karty......................................................................................................................

270

Hledání...........................................................................................................................................................................................

272

Vyhledání položky..........................................................................................................................................................................

272

Nastavení typů položek zahrnovaných do vyhledávání.................................................................................................................

272

Hledání zpráv.................................................................................................................................................................................

272

Podmínky pro hledání zpráv...........................................................................................................................................................

273

Další možnosti výsledků hledání zpráv..........................................................................................................................................

273

Vyhledávání textu ve zprávě, v souboru nebo na webové stránce................................................................................................

274

background image

Zobrazení, změna nebo odstranění uloženého hledání.................................................................................................................

274

Hledání kontaktu v adresáři organizace.........................................................................................................................................

274

Klávesové zkratky pro vyhledávání................................................................................................................................................

275

SIM karta........................................................................................................................................................................................

276

Telefonní seznam SIM karty...........................................................................................................................................................

276

Přidání kontaktu na kartu SIM........................................................................................................................................................

276

Kopírování kontaktů ze SIM karty do seznamu kontaktů...............................................................................................................

276

Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů na SIM kartu...............................................................................................................

276

Změna nebo odstranění kontaktu na SIM kartě.............................................................................................................................

277

Ukládání textových zpráv na SIM kartu..........................................................................................................................................

277

Změna zobrazení jména pro telefonní číslo...................................................................................................................................

277

Zabezpečení SIM karty...................................................................................................................................................................

278

Ochrana SIM karty pomocí kódu PIN.............................................................................................................................................

278

Změna čísla PIN SIM karty.............................................................................................................................................................

278

Zabezpečení...................................................................................................................................................................................

279

Základní informace o zabezpečení.................................................................................................................................................

279

Správce hesel.................................................................................................................................................................................

281

Šifrování.........................................................................................................................................................................................

283

Vyčistění paměti.............................................................................................................................................................................

285

Certifikáty........................................................................................................................................................................................

286

Klíče PGP.......................................................................................................................................................................................

293

Certifikační servery.........................................................................................................................................................................

299

Paměť klíčů....................................................................................................................................................................................

300

Karty Smart Card............................................................................................................................................................................

302

Nastavení VPN...............................................................................................................................................................................

306

Ruční ověření zabezpečovacího softwaru......................................................................................................................................

307

Ovládání aplikací od jiných dodavatelů..........................................................................................................................................

308

Odstraňování problémů: Zabezpečení...........................................................................................................................................

311

Knihy služeb a diagnostické zprávy................................................................................................................................................

312

Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb..............................................................................................................................

312

Spuštění hlášení diagnostiky..........................................................................................................................................................

312

Zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky.............................................................................................................

312

Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky........................................................................................................................

313

Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky..............................................................................................................................

313

Zobrazení čísla verze softwaru BlackBerry Device Software v zařízení........................................................................................

313

Synchronizace................................................................................................................................................................................

314

Synchronizace................................................................................................................................................................................

314

Slučování e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť........................................................................................................................

314

background image

Odstraňování e-mailových zpráv v zařízení a v e-mailové aplikaci v počítači................................................................................

315

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť...................................................................................................................

315

Konflikty synchronizace..................................................................................................................................................................

315

Správa konfliktů sloučení e-mailu...................................................................................................................................................

316

Správa konfliktů synchronizace dat................................................................................................................................................

316

Zálohování a obnovení dat zařízení...............................................................................................................................................

316

Vyprázdnění složky odstraněné pošty v počítači ze zařízení.........................................................................................................

317

Odstraňování problémů: Synchronizace........................................................................................................................................

317

Možnosti přístupu...........................................................................................................................................................................

319

O možnostech usnadnění přístupu.................................................................................................................................................

319

Možnosti přístupu k obrazovce.......................................................................................................................................................

319

Možnosti usnadnění přístupu ke zvuku a telefonu.........................................................................................................................

320

Možnosti usnadnění přístupu k zadávání textu..............................................................................................................................

323

Kalkulátor........................................................................................................................................................................................

324

Použití kalkulátoru..........................................................................................................................................................................

324

Převody jednotek............................................................................................................................................................................

324

Hra BrickBreaker............................................................................................................................................................................

325

O hře BrickBreaker.........................................................................................................................................................................

325

Kapsle BrickBreaker.......................................................................................................................................................................

325

Bodování ve hře BrickBreaker........................................................................................................................................................

326

Hraní hry BrickBreaker...................................................................................................................................................................

326

Nastavení hlasitosti........................................................................................................................................................................

326

Nastavení rychlosti pálky................................................................................................................................................................

327

Hra Word Mole...............................................................................................................................................................................

328

Základy hry Word Mole...................................................................................................................................................................

328

Hry pro jednoho hráče....................................................................................................................................................................

329

Hry určené pro více hráčů..............................................................................................................................................................

330

Odstraňování potíží: Word Mole.....................................................................................................................................................

331

Glosář.............................................................................................................................................................................................

332

Právní upozornění..........................................................................................................................................................................

337