BlackBerry Torch 9800 Help

background image

BlackBerry Torch 9800
Smartphone

Gebruikershandleiding

Versie: 6.0

Raadpleeg www.blackberry.com/docs/smartphones voor de meest recente gebruikershandleidingen.

background image

SWDT643442-941426-0125015955-006

background image

Inhoudsopgave

Snelle help..........................................................................................................................................................................................................

9

Top 10.................................................................................................................................................................................................................

9

Uw smartphone leren kennen............................................................................................................................................................................

13

Tips.....................................................................................................................................................................................................................

30

Een toestel dat bij u past....................................................................................................................................................................................

37

Sneltoetsen.........................................................................................................................................................................................................

44

Snelkoppelingen voor de telefoon.....................................................................................................................................................................

44

Sneltoetsen voor berichten................................................................................................................................................................................

44

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen....................................................................................................................................................

46

Snelkoppelingen typen voor het uitschuifbare toetsenbord.............................................................................................................................

46

Snelkoppelingen voor media..............................................................................................................................................................................

47

Sneltoetsen voor de browser.............................................................................................................................................................................

48

Snelkoppelingen voor de agenda.......................................................................................................................................................................

49

Snelkoppelingen voor zoekopdrachten..............................................................................................................................................................

50

Sneltoetsen voor kaarten...................................................................................................................................................................................

50

Problemen oplossen: snelkoppelingen..............................................................................................................................................................

51

Telefoon.............................................................................................................................................................................................................

52

Basis voor telefoon.............................................................................................................................................................................................

52

Noodoproepen...................................................................................................................................................................................................

55

Volume...............................................................................................................................................................................................................

55

Voicemail............................................................................................................................................................................................................

56

Snelkeuze...........................................................................................................................................................................................................

58

Oproepen in de wacht plaatsen, doorschakelen en blokkeren..........................................................................................................................

58

Vaste kiesnummers en slim kiezen.....................................................................................................................................................................

60

Telefonische vergaderingen...............................................................................................................................................................................

62

Oproeplogboeken...............................................................................................................................................................................................

64

Meerdere telefoonnummers..............................................................................................................................................................................

65

Telefoonopties...................................................................................................................................................................................................

66

Snelkoppelingen voor de telefoon.....................................................................................................................................................................

69

Problemen oplossen: telefoon...........................................................................................................................................................................

69

Spraakopdrachten..............................................................................................................................................................................................

72

Een actie uitvoeren met een spraakopdracht....................................................................................................................................................

72

Beschikbare spraakopdrachten..........................................................................................................................................................................

72

De taal voor spraakopdrachten wijzigen............................................................................................................................................................

73

Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen.............................................................................................................................................

73

De opties voor aanwijzingen wijzigen................................................................................................................................................................

73

Spraakherkenning verbeteren............................................................................................................................................................................

74

background image

Problemen oplossen: spraakgestuurd bellen.....................................................................................................................................................

74

Berichten............................................................................................................................................................................................................

75

E-mail..................................................................................................................................................................................................................

75

PIN-berichten.....................................................................................................................................................................................................

91

Tekstberichten....................................................................................................................................................................................................

96

Beveiligingsopties voor berichten......................................................................................................................................................................

104

Bijlagen...............................................................................................................................................................................................................

106

Berichten met S/MIME-beveiliging....................................................................................................................................................................

108

Berichten gecodeerd met de eigen codering van IBM Lotus Notes...................................................................................................................

115

PGP Berichten met -beveiliging..........................................................................................................................................................................

115

Sneltoetsen voor berichten................................................................................................................................................................................

121

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen....................................................................................................................................................

123

Problemen oplossen: berichten.........................................................................................................................................................................

123

Bestanden...........................................................................................................................................................................................................

129

Basisbeginselen van bestanden..........................................................................................................................................................................

129

Bestanden en bijlagen beheren..........................................................................................................................................................................

131

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen....................................................................................................................................................

134

Problemen met bijlagen oplossen......................................................................................................................................................................

135

Media.................................................................................................................................................................................................................

136

Muziek................................................................................................................................................................................................................

136

Podcasts.............................................................................................................................................................................................................

139

Video's................................................................................................................................................................................................................

141

Videocamera......................................................................................................................................................................................................

142

Camera...............................................................................................................................................................................................................

144

Afbeeldingen......................................................................................................................................................................................................

146

Spraakmemo's....................................................................................................................................................................................................

148

Beltonen.............................................................................................................................................................................................................

150

Mediaopslag.......................................................................................................................................................................................................

151

Mediabestanden overbrengen en downloaden.................................................................................................................................................

154

Ondersteunde bestandsindelingen voor audio en video...................................................................................................................................

156

Snelkoppelingen voor media..............................................................................................................................................................................

157

Problemen oplossen: media...............................................................................................................................................................................

158

Beltonen, geluiden en waarschuwingen............................................................................................................................................................

161

Informatie over beltonen, geluiden en waarschuwingen..................................................................................................................................

161

Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen............................................................................................................................................

161

Een aangepast profiel toevoegen.......................................................................................................................................................................

162

Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen..................................................................................................................................................

162

Geluid van toestel uitschakelen.........................................................................................................................................................................

162

background image

Knipperende LED................................................................................................................................................................................................

163

Opties voor alarmmeldingen wijzigen................................................................................................................................................................

163

Gebeurtenisgeluiden inschakelen......................................................................................................................................................................

164

Problemen oplossen: beltonen, geluiden en waarschuwingen..........................................................................................................................

164

Browser..............................................................................................................................................................................................................

165

Basis van browser...............................................................................................................................................................................................

165

Browserbladwijzers............................................................................................................................................................................................

168

RSS-feeds............................................................................................................................................................................................................

170

Browseropties....................................................................................................................................................................................................

170

Browserbeveiliging.............................................................................................................................................................................................

173

Push-bericht van browser..................................................................................................................................................................................

174

Sneltoetsen voor de browser.............................................................................................................................................................................

175

Problemen oplossen: browser............................................................................................................................................................................

176

Agenda...............................................................................................................................................................................................................

178

Basis van de agenda...........................................................................................................................................................................................

178

Vergaderingen....................................................................................................................................................................................................

179

Telefonische vergaderingen...............................................................................................................................................................................

182

Agenda synchroniseren......................................................................................................................................................................................

183

Agendaopties......................................................................................................................................................................................................

185

Snelkoppelingen voor de agenda.......................................................................................................................................................................

186

Problemen oplossen: agenda.............................................................................................................................................................................

187

Contactpersonen................................................................................................................................................................................................

189

Basisbeginselen van contactpersonen...............................................................................................................................................................

189

Contactpersonen aanpassen..............................................................................................................................................................................

191

Contactpersonen synchroniseren......................................................................................................................................................................

192

Persoonlijke distributielijsten.............................................................................................................................................................................

194

Meerdere contactpersonenlijsten......................................................................................................................................................................

195

Contactpersonenlijstopties................................................................................................................................................................................

195

Problemen oplossen: contactpersonen..............................................................................................................................................................

196

Klok.....................................................................................................................................................................................................................

198

De datum en tijd instellen..................................................................................................................................................................................

198

Wijzigen wat op het scherm wordt weergegeven als het toestel wordt opgeladen..........................................................................................

198

De wijzerplaat van de klok wijzigen....................................................................................................................................................................

198

Een tweede tijdzone weergeven op de klok.......................................................................................................................................................

199

Alarm inschakelen..............................................................................................................................................................................................

199

Alarmgeluid uitschakelen...................................................................................................................................................................................

199

Opties voor alarmmeldingen wijzigen................................................................................................................................................................

199

De nachtkastmodus inschakelen........................................................................................................................................................................

200

background image

Opties voor de nachtkastmodus instellen..........................................................................................................................................................

200

De stopwatch gebruiken....................................................................................................................................................................................

200

De timer gebruiken.............................................................................................................................................................................................

200

Opties voor de timermelding wijzigen...............................................................................................................................................................

201

Problemen met de klok oplossen.......................................................................................................................................................................

201

Taken en memo's...............................................................................................................................................................................................

202

Een taak of memo maken...................................................................................................................................................................................

202

Een taak of memo verzenden.............................................................................................................................................................................

202

Een taak of memo wijzigen of verwijderen........................................................................................................................................................

202

De status van een taak wijzigen.........................................................................................................................................................................

202

Voltooide taken verbergen.................................................................................................................................................................................

203

Taken in de agenda weergeven..........................................................................................................................................................................

203

Taken en memo's synchroniseren......................................................................................................................................................................

203

Informatie over categorieën..............................................................................................................................................................................

205

Een contactpersoon, taak of memo categoriseren............................................................................................................................................

205

Een categorie maken voor contacten, taken of memo's....................................................................................................................................

205

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten................................................

206

Typen..................................................................................................................................................................................................................

207

Basis voor typen.................................................................................................................................................................................................

207

Invoermethoden.................................................................................................................................................................................................

208

Typeopties..........................................................................................................................................................................................................

210

Spellingcontrole..................................................................................................................................................................................................

211

Aangepast woordenboek...................................................................................................................................................................................

212

AutoTekst...........................................................................................................................................................................................................

213

Snelkoppelingen typen voor het uitschuifbare toetsenbord.............................................................................................................................

214

Problemen oplossen: typen................................................................................................................................................................................

215

Toetsenbord.......................................................................................................................................................................................................

216

Een toepassing toewijzen aan een sneltoets......................................................................................................................................................

216

Het standaardsymbool voor valuta wijzigen......................................................................................................................................................

216

De cursorsnelheid instellen................................................................................................................................................................................

216

Toetstonen inschakelen.....................................................................................................................................................................................

216

De gevoeligheid van het trackpad instellen.......................................................................................................................................................

217

Geluiden van het trackpad uitschakelen............................................................................................................................................................

217

Problemen met het toetsenbord oplossen........................................................................................................................................................

217

Taal.....................................................................................................................................................................................................................

218

Informatie over invoertaaltypes.........................................................................................................................................................................

218

De taal wijzigen..................................................................................................................................................................................................

218

Een sneltoets gebruiken om te schakelen tussen invoertalen tijdens het typen...............................................................................................

218

background image

Een weergavetaal toevoegen.............................................................................................................................................................................

219

Taal verwijderen.................................................................................................................................................................................................

219

Problemen oplossen: taal...................................................................................................................................................................................

219

Schermweergave................................................................................................................................................................................................

220

Opties voor achtergrondverlichting instellen.....................................................................................................................................................

220

Een afbeelding gebruiken als de achtergrond van uw toestel...........................................................................................................................

220

Het weer te geven lettertype wijzigen...............................................................................................................................................................

220

Toepassingen ordenen in het beginscherm.......................................................................................................................................................

221

Een bericht toevoegen dat verschijnt wanneer uw toestel is vergrendeld........................................................................................................

222

De gevoeligheid van het aanraakscherm instellen.............................................................................................................................................

222

Grijstinten gebruiken of contrast omdraaien voor de schermweergave...........................................................................................................

222

Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen........................................................................................................................

223

Themagegevens..................................................................................................................................................................................................

223

Problemen oplossen: Weergave........................................................................................................................................................................

224

GPS-technologie.................................................................................................................................................................................................

225

Informatie over GPS-technologie.......................................................................................................................................................................

225

GPS-technologie inschakelen.............................................................................................................................................................................

225

De GPS-ontvanger die u gebruikt instellen om uw positie te bepalen...............................................................................................................

225

Uw GPS-locatie verkrijgen..................................................................................................................................................................................

226

Voorkomen dat anderen uw locatie kunnen volgen..........................................................................................................................................

226

Locatiebepaling uitschakelen.............................................................................................................................................................................

226

Problemen oplossen: GPS-technologie..............................................................................................................................................................

227

Maps...................................................................................................................................................................................................................

228

Basis van de kaart...............................................................................................................................................................................................

228

Mapopties..........................................................................................................................................................................................................

231

Sneltoetsen voor kaarten...................................................................................................................................................................................

231

Problemen oplossen: kaarten............................................................................................................................................................................

232

Toepassingen......................................................................................................................................................................................................

233

Info over multitasking........................................................................................................................................................................................

233

Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing..............................................................

233

Een toepassing sluiten zodat deze niet op de achtergrond wordt uitgevoerd..................................................................................................

234

Info over het toevoegen van toepassingen........................................................................................................................................................

234

Informatie over sociale netwerktoepassingen...................................................................................................................................................

235

Informatie over instant messaging-toepassingen..............................................................................................................................................

235

Uw toestelwachtwoord invoeren voordat u een toepassing toevoegt..............................................................................................................

236

Een toepassing verwijderen...............................................................................................................................................................................

236

Eigenschappen van een toepassing weergeven.................................................................................................................................................

236

De grootte van een toepassingsdatabase weergeven........................................................................................................................................

236

background image

Problemen oplossen: toepassingen...................................................................................................................................................................

237

BlackBerry Device Software...............................................................................................................................................................................

238

Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software...................................................................................................................

238

De BlackBerry Device Software bijwerken via het draadloze netwerk..............................................................................................................

239

Terugkeren naar de vorige versie van de BlackBerry Device Software of de vorige versie verwijderen...........................................................

239

De BlackBerry Device Software bijwerken vanaf een website...........................................................................................................................

239

De BlackBerry Device Software bijwerken met de BlackBerry Desktop Software.............................................................................................

240

Problemen oplossen: BlackBerry Device Software.............................................................................................................................................

240

Verbindingen beheren........................................................................................................................................................................................

242

Basisbeginselen van verbindingen beheren.......................................................................................................................................................

242

Mobiel netwerk..................................................................................................................................................................................................

244

Wi-Fi-technologie...............................................................................................................................................................................................

248

Bluetooth-technologie.......................................................................................................................................................................................

255

Vermogen en batterij.........................................................................................................................................................................................

264

Uw toestel uitschakelen.....................................................................................................................................................................................

264

Uw toestel op automatisch in- en uitschakelen instellen..................................................................................................................................

264

Stel het toestel op nieuw in................................................................................................................................................................................

264

Het vermogen van de batterij controleren........................................................................................................................................................

264

Tips: de levensduur van de batterij verlengen...................................................................................................................................................

264

Geheugen en mediakaarten...............................................................................................................................................................................

266

Informatie over mediakaarten...........................................................................................................................................................................

266

Ondersteunde mediakaarten.............................................................................................................................................................................

266

De beschikbare hoeveelheid geheugen op uw toestel weergeven....................................................................................................................

266

Mediakaartondersteuning uitschakelen............................................................................................................................................................

266

Bestanden repareren die op uw mediakaart of toestel zijn opgeslagen............................................................................................................

267

Informatie over compressie...............................................................................................................................................................................

267

Informatie over het coderen van bestanden.....................................................................................................................................................

267

Codering inschakelen.........................................................................................................................................................................................

267

Tips: opslagruimte vrijmaken en besparen........................................................................................................................................................

268

Problemen met opslag- en mediakaarten oplossen...........................................................................................................................................

269

Zoeken................................................................................................................................................................................................................

271

Een item zoeken.................................................................................................................................................................................................

271

De soorten items selecteren die worden opgenomen in zoekopdrachten........................................................................................................

271

Berichten zoeken................................................................................................................................................................................................

271

Zoekcriteria voor berichten................................................................................................................................................................................

272

Doe meer met de berichten uit uw zoekresultaten...........................................................................................................................................

272

Zoeken naar tekst in een bericht, in een bestand of op een webpagina...........................................................................................................

273

background image

Een opgeslagen zoekopdracht weergeven, wijzigen of verwijderen.................................................................................................................

273

Een contactpersoon zoeken in het adresboek van uw organisatie....................................................................................................................

273

Snelkoppelingen voor zoekopdrachten..............................................................................................................................................................

274

SIM-kaart............................................................................................................................................................................................................

275

Informatie over het SIM-kaarttelefoonboek......................................................................................................................................................

275

Een contactpersoon aan uw SIM-kaart toevoegen............................................................................................................................................

275

Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw contactpersonenlijst kopiëren....................................................................................................

275

Een contactpersoon van uw contactpersonenlijst naar uw SIM-kaart kopiëren...............................................................................................

276

Een contactpersoon op de SIM-kaart wijzigen of verwijderen..........................................................................................................................

276

Tekstberichten op uw SIM-kaart opslaan...........................................................................................................................................................

276

De weergavenaam voor het telefoonnummer wijzigen.....................................................................................................................................

276

Informatie over de beveiliging van de SIM-kaart...............................................................................................................................................

277

Uw SIM-kaart met een pincode beveiligen........................................................................................................................................................

277

De pincode van de SIM-kaart wijzigen...............................................................................................................................................................

277

Beveiliging..........................................................................................................................................................................................................

278

Basis van de beveiliging......................................................................................................................................................................................

278

Wachtwoordbeheer...........................................................................................................................................................................................

280

Codering.............................................................................................................................................................................................................

282

Geheugen opschonen.........................................................................................................................................................................................

284

Certificaten.........................................................................................................................................................................................................

285

PGP-sleutels........................................................................................................................................................................................................

293

Certificaatservers...............................................................................................................................................................................................

299

Sleutelopslag......................................................................................................................................................................................................

300

Smartcards.........................................................................................................................................................................................................

302

VPN-instellingen.................................................................................................................................................................................................

306

Beveiligingssoftware handmatig controleren....................................................................................................................................................

307

Beheer van toepassingen van derden................................................................................................................................................................

308

Problemen oplossen: beveiliging........................................................................................................................................................................

311

Serviceboeken en diagnostische rapporten.......................................................................................................................................................

312

Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen....................................................................................................................................

312

Een diagnoserapport uitvoeren..........................................................................................................................................................................

312

Een diagnoserapport weergeven, verzenden of verwijderen............................................................................................................................

312

Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten......................................................................................................................

313

Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden.......................................................................................................................................

313

Het versienummer van de BlackBerry Device Software weergeven op uw toestel...........................................................................................

313

Synchronisatie....................................................................................................................................................................................................

314

Informatie over synchronisatie..........................................................................................................................................................................

314

E-mailberichten via het draadloze netwerk afstemmen....................................................................................................................................

314

background image

E-mailberichten op uw toestel en in de e-mailtoepassing op uw computer verwijderen.................................................................................

315

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren.........................................................................................................................

315

Informatie over conflicten bij synchronisatie.....................................................................................................................................................

315

Conflicten bij e-mailafstemming beheren..........................................................................................................................................................

316

Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren.................................................................................................................................................

316

Informatie over back-ups maken van gegevens op het toestel en deze weer terugzetten...............................................................................

316

De map met verwijderde items op uw computer leegmaken vanaf uw toestel................................................................................................

317

Problemen oplossen: synchroniseren................................................................................................................................................................

317

Opties voor toegankelijkheid.............................................................................................................................................................................

319

Info over opties voor toegankelijkheid...............................................................................................................................................................

319

Opties voor schermtoegankelijkheid..................................................................................................................................................................

319

Opties voor audio- en telefoontoegankelijkheid................................................................................................................................................

320

Opties voor invoertoegankelijkheid...................................................................................................................................................................

322

Rekenmachine....................................................................................................................................................................................................

324

Rekenmachine gebruiken...................................................................................................................................................................................

324

Eenheden omrekenen........................................................................................................................................................................................

324

BrickBreaker.......................................................................................................................................................................................................

325

Informatie over BrickBreaker.............................................................................................................................................................................

325

BrickBreaker-capsules........................................................................................................................................................................................

325

BrickBreaker-scores............................................................................................................................................................................................

326

BrickBreaker spelen............................................................................................................................................................................................

326

Het volume aanpassen.......................................................................................................................................................................................

326

Snelheid van het batje instellen.........................................................................................................................................................................

327

Word Mole.........................................................................................................................................................................................................

328

Basisbeginselen van Word Mole........................................................................................................................................................................

328

Spelletjes voor één speler..................................................................................................................................................................................

329

Spellen met meerdere spelers...........................................................................................................................................................................

330

Problemen oplossen: Word Mole......................................................................................................................................................................

331

Verklarende woordenlijst...................................................................................................................................................................................

332

Wettelijke bepalingen........................................................................................................................................................................................

337