Ajutor BlackBerry Torch 9800

background image

BlackBerry Torch 9800
Smartphone

Ghidul utilizatorului

Versiune: 6.0

Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitaţi
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0127075857-023

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă..............................................................................................................................................................................

9

Top 10............................................................................................................................................................................................

9

Familiarizarea cu telefonul dvs. smartphone..................................................................................................................................

13

Sfaturi.............................................................................................................................................................................................

30

Personalizare..................................................................................................................................................................................

37

Scurtături........................................................................................................................................................................................

45

Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................

45

Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................

45

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

47

Scurtături pentru introducerea textului de la tastatura glisantă......................................................................................................

47

Scurtături media.............................................................................................................................................................................

48

Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................

49

Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................

50

Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................

51

Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................

51

Depanare: scurtături.......................................................................................................................................................................

52

Telefon............................................................................................................................................................................................

53

Elementele de bază ale telefonului.................................................................................................................................................

53

Apeluri de urgenţă..........................................................................................................................................................................

56

Volum.............................................................................................................................................................................................

57

Mesageria vocală...........................................................................................................................................................................

58

Apelarea rapidă..............................................................................................................................................................................

59

Apelul în aşteptare, redirecţionarea apelurilor şi blocarea apelului................................................................................................

60

Apelarea fixă şi apelarea inteligentă...............................................................................................................................................

62

Apelurile prin sistemul de conferinţă...............................................................................................................................................

64

Jurnalele de apeluri........................................................................................................................................................................

66

Numere de telefon multiple.............................................................................................................................................................

67

Opţiunile telefonului........................................................................................................................................................................

68

Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................

71

Depanare: telefon...........................................................................................................................................................................

71

Comenzile vocale...........................................................................................................................................................................

74

Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală......................................................................................................................

74

Comenzi vocale disponibile............................................................................................................................................................

74

Schimbarea limbii pentru comenzile vocale...................................................................................................................................

75

Dezactivarea listelor de opţiuni pentru comenzile vocale...............................................................................................................

75

Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale..............................................................................................................................

75

Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale.................................................................................................................................................

76

background image

Depanare: apelare vocală..............................................................................................................................................................

76

Mesaje............................................................................................................................................................................................

77

E-mail.............................................................................................................................................................................................

77

Mesajele PIN..................................................................................................................................................................................

94

Mesaje text.....................................................................................................................................................................................

99

Opţiuni de securitate pentru mesaje...............................................................................................................................................

107

Ataşamente....................................................................................................................................................................................

108

Mesaje protejate prin S/MIME........................................................................................................................................................

111

Mesaje criptate native IBM Lotus Notes.........................................................................................................................................

117

PGP Mesaje protejate prin.............................................................................................................................................................

117

Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................

123

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

125

Depanare: mesaje..........................................................................................................................................................................

125

Fişiere.............................................................................................................................................................................................

131

Elementele de bază ale fişierelor...................................................................................................................................................

131

Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor.......................................................................................................................................

134

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

136

Depanare: ataşamente...................................................................................................................................................................

137

Media..............................................................................................................................................................................................

139

Muzică............................................................................................................................................................................................

139

Podcasturi.......................................................................................................................................................................................

142

Clipuri video....................................................................................................................................................................................

144

Cameră video.................................................................................................................................................................................

146

Cameră foto....................................................................................................................................................................................

147

Imagini............................................................................................................................................................................................

149

Note vocale.....................................................................................................................................................................................

151

Tonuri de apel.................................................................................................................................................................................

153

Stocare media................................................................................................................................................................................

154

Transferarea şi descărcarea fişierelor media.................................................................................................................................

158

Formate de fişiere audio şi video acceptate...................................................................................................................................

160

Scurtături media.............................................................................................................................................................................

160

Depanare: media............................................................................................................................................................................

161

Tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................................

165

Despre tonurile de apel, sunete şi alerte........................................................................................................................................

165

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor..........................................................................................................

165

Adăugarea unui profil personalizat.................................................................................................................................................

166

Adăugarea unei alerte pentru contacte..........................................................................................................................................

166

Dezactivarea sunetului dispozitivului..............................................................................................................................................

166

background image

LED intermitent...............................................................................................................................................................................

167

Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă..............................................................................................................................

167

Activarea sunetelor pentru evenimente..........................................................................................................................................

168

Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................

168

Browser..........................................................................................................................................................................................

169

Elementele de bază ale browserului...............................................................................................................................................

169

Marcajele din browser....................................................................................................................................................................

172

Fluxuri RSS....................................................................................................................................................................................

174

Opţiunile browserului......................................................................................................................................................................

174

Securitatea browserului..................................................................................................................................................................

177

Browserul Push..............................................................................................................................................................................

178

Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................

179

Depanare: browser.........................................................................................................................................................................

181

Calendar.........................................................................................................................................................................................

182

Elementele de bază ale calendarului..............................................................................................................................................

182

Şedinţele.........................................................................................................................................................................................

183

Şedinţe prin apeluri prin sistemul de conferinţă..............................................................................................................................

186

Sincronizarea calendarului.............................................................................................................................................................

187

Opţiunile pentru calendar...............................................................................................................................................................

189

Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................

191

Depanare: calendar........................................................................................................................................................................

191

Contacte.........................................................................................................................................................................................

193

Elementele de bază pentru contacte..............................................................................................................................................

193

Personalizarea contactelor.............................................................................................................................................................

195

Sincronizarea contactelor...............................................................................................................................................................

196

Liste de distribuţie personale..........................................................................................................................................................

198

Liste de contacte multiple...............................................................................................................................................................

199

Opţiunile listei de contacte..............................................................................................................................................................

199

Depanare: contacte........................................................................................................................................................................

200

Ceas...............................................................................................................................................................................................

202

Setarea datei şi a orei.....................................................................................................................................................................

202

Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării..............................................................................................................................

202

Modificarea aspectului ceasului......................................................................................................................................................

202

Afişarea celui de-al doilea fus orar pe ceas....................................................................................................................................

203

Activarea alarmei............................................................................................................................................................................

203

Oprirea sunetului alarmei...............................................................................................................................................................

203

Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă..............................................................................................................................

203

Activarea modului de noapte al ceasului........................................................................................................................................

204

background image

Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului..................................................................................................................

204

Utilizarea cronometrului..................................................................................................................................................................

204

Utilizarea temporizatorului..............................................................................................................................................................

204

Modificarea opţiunilor temporizatorului pentru notificare................................................................................................................

205

Depanare: ceas..............................................................................................................................................................................

205

Sarcini şi mementouri.....................................................................................................................................................................

206

Crearea unei sarcini sau a unui memento......................................................................................................................................

206

Trimiterea unei sarcini sau a unui memento...................................................................................................................................

206

Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento.........................................................................................................

206

Modificarea stării unei sarcini.........................................................................................................................................................

206

Ascunderea sarcinilor finalizate......................................................................................................................................................

207

Afişarea sarcinilor în calendar........................................................................................................................................................

207

Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor....................................................................................................................................

207

Despre categorii.............................................................................................................................................................................

209

Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento.......................................................................................................

209

Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri.........................................................................................................

210

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele..........................................................................................................

210

Introducerea textului.......................................................................................................................................................................

211

Elemente de bază despre introducerea textului.............................................................................................................................

211

Metodele de introducere a textului.................................................................................................................................................

212

Opţiuni de introducere a textului.....................................................................................................................................................

214

Corectorul ortografic.......................................................................................................................................................................

215

Dicţionarul personalizat..................................................................................................................................................................

217

AutoText.........................................................................................................................................................................................

217

Scurtături pentru introducerea textului de la tastatura glisantă......................................................................................................

218

Depanare: introducere text.............................................................................................................................................................

220

Tastatură........................................................................................................................................................................................

221

Alocarea unei aplicaţii la o tastă rapidă..........................................................................................................................................

221

Modificarea simbolului monedei implicite.......................................................................................................................................

221

Setarea vitezei cursorului...............................................................................................................................................................

221

Activarea sunetului tastelor............................................................................................................................................................

221

Setarea sensibilităţii trackpadului...................................................................................................................................................

222

Dezactivarea sunetelor trackpadului..............................................................................................................................................

222

Depanare: tastatură........................................................................................................................................................................

222

Limbă..............................................................................................................................................................................................

223

Despre limbile pentru introducerea textului....................................................................................................................................

223

Schimbarea limbii...........................................................................................................................................................................

223

Utilizarea unei scurtături pentru comutarea limbilor de introducere a textului când introduceţi text...............................................

223

background image

Adăugarea unei limbi de afişare.....................................................................................................................................................

224

Ştergerea unei limbi........................................................................................................................................................................

224

Depanare: limbă.............................................................................................................................................................................

224

Afişare ecran..................................................................................................................................................................................

225

Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal...............................................................................................................................

225

Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs................................................................................................................

225

Modificarea fontului de afişare........................................................................................................................................................

225

Organizarea aplicaţiilor pe ecranul de întâmpinare........................................................................................................................

226

Adăugarea unui mesaj care să apară atunci când dispozitivul este blocat....................................................................................

227

Setaţi sensibilitatea ecranului tactil.................................................................................................................................................

227

Utilizarea tonurilor de gri sau inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran............................................................................

228

Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless.............................................................................................

228

Teme..............................................................................................................................................................................................

228

Depanare: ecran.............................................................................................................................................................................

229

Tehnologia GPS.............................................................................................................................................................................

230

Despre tehnologia GPS..................................................................................................................................................................

230

Activarea tehnologiei GPS..............................................................................................................................................................

230

Setarea receptorului GPS pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a vă urmări deplasarea.....................................................................

230

Obţinerea locaţiei dvs. prin GPS....................................................................................................................................................

231

Împiedicarea depistării locaţiei dvs.................................................................................................................................................

231

Dezactivarea asistenţei pentru locaţie............................................................................................................................................

231

Depanare: tehnologie GPS.............................................................................................................................................................

232

Hărţi................................................................................................................................................................................................

233

Elementele de bază ale hărţilor......................................................................................................................................................

233

Opţiunile pentru hărţi......................................................................................................................................................................

236

Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................

236

Depanare: hărţi...............................................................................................................................................................................

237

Aplicaţii...........................................................................................................................................................................................

238

Despre sarcinile multiple................................................................................................................................................................

238

Menţinerea unei aplicaţii rulând în fundal şi comutarea la altă aplicaţie........................................................................................

238

Închiderea unei aplicaţii astfel încât să nu ruleze în fundal............................................................................................................

238

Despre adăugarea aplicaţiilor.........................................................................................................................................................

239

Despre aplicaţiile pentru reţele sociale...........................................................................................................................................

240

Despre aplicaţiile de mesagerie instantanee..................................................................................................................................

240

Solicitarea parolei dispozitivului dvs. înainte de adăugarea unei aplicaţii......................................................................................

240

Ştergerea unei aplicaţii...................................................................................................................................................................

241

Vizualizarea proprietăţilor unei aplicaţii..........................................................................................................................................

241

Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicaţie...............................................................................................................

241

background image

Depanare: aplicaţii..........................................................................................................................................................................

241

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

242

Despre actualizarea BlackBerry Device Software..........................................................................................................................

242

Actualizarea software-ului BlackBerry Device Software prin intermediul reţelei wireless..............................................................

243

Revenirea la sau ştergerea versiunii anterioare a BlackBerry Device Software............................................................................

243

Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site Web........................................................................................................

243

Actualizarea BlackBerry Device Software utilizând BlackBerry Desktop Software........................................................................

244

Depanare: BlackBerry Device Software.........................................................................................................................................

244

Gestionare conexiuni......................................................................................................................................................................

246

Gestionarea elementelor de bază ale conexiunilor........................................................................................................................

246

Reţeaua mobilă..............................................................................................................................................................................

248

Tehnologia Wi-Fi............................................................................................................................................................................

252

Tehnologia Bluetooth......................................................................................................................................................................

260

Alimentare şi baterie.......................................................................................................................................................................

269

Oprirea dispozitivului......................................................................................................................................................................

269

Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului.........................................................................................................................

269

Resetarea dispozitivului..................................................................................................................................................................

269

Verificarea nivelului bateriei............................................................................................................................................................

269

Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei......................................................................................................................................

270

Carduri de memorie şi media.........................................................................................................................................................

272

Despre cardurile media..................................................................................................................................................................

272

Carduri media acceptate................................................................................................................................................................

272

Vizualizarea volumului de spaţiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs...............................................................................

272

Dezactivarea acceptării cardului media..........................................................................................................................................

272

Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv.....................................................................................................

273

Despre compresie..........................................................................................................................................................................

273

Despre criptarea fişierelor..............................................................................................................................................................

273

Activarea criptării............................................................................................................................................................................

273

Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spaţiului de memorare..................................................................................................................

274

Depanare: stocare şi carduri media................................................................................................................................................

275

Căutare...........................................................................................................................................................................................

277

Căutarea unui element...................................................................................................................................................................

277

Setarea tipurilor de elemente care sunt incluse în căutări.............................................................................................................

277

Căutarea mesajelor........................................................................................................................................................................

277

Criterii de căutare pentru mesaje...................................................................................................................................................

278

Realizaţi mai multe cu rezultatele căutării de mesaje.....................................................................................................................

278

Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web.............................................................................................

279

background image

Vizualizarea, modificarea sau ştergerea unei căutări salvate........................................................................................................

279

Căutarea unui contact în agenda organizaţiei dvs.........................................................................................................................

279

Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................

280

Cartela SIM.....................................................................................................................................................................................

281

Despre agenda din cartela SIM......................................................................................................................................................

281

Adăugarea unui contact pe cartela SIM.........................................................................................................................................

281

Copierea contactelor de pe cartela SIM în lista de contacte..........................................................................................................

281

Copierea unui contact din lista de contacte pe cartela SIM...........................................................................................................

281

Modificarea sau ştergerea unui contact de pe cartela SIM............................................................................................................

282

Memorarea mesajelor text pe cartela SIM......................................................................................................................................

282

Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon...............................................................................................................

282

Despre securitatea cartelei SIM.....................................................................................................................................................

283

Protejarea cartelei SIM cu un cod PIN...........................................................................................................................................

283

Modificarea codului PIN al cartelei SIM..........................................................................................................................................

283

Securitate.......................................................................................................................................................................................

284

Elementele de bază ale securităţii..................................................................................................................................................

284

Aplicaţia de stocare a parolelor......................................................................................................................................................

286

Criptare...........................................................................................................................................................................................

288

Curăţarea memoriei........................................................................................................................................................................

290

Certificate.......................................................................................................................................................................................

291

Cheile PGP.....................................................................................................................................................................................

299

Serverele de certificate...................................................................................................................................................................

304

Memoria de chei.............................................................................................................................................................................

306

Cardurile inteligente........................................................................................................................................................................

308

Setările VPN...................................................................................................................................................................................

312

Verificarea manuală a software-ului de securitate..........................................................................................................................

313

Controlul aplicaţiilor de la terţe părţi...............................................................................................................................................

314

Depanare: securitate......................................................................................................................................................................

317

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare......................................................................................................................

318

Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii....................................................................................................

318

Rularea unui raport de diagnosticare.............................................................................................................................................

318

Vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare..............................................................................................

318

Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare..............................................................................................

319

Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare..........................................................................................................................

319

Vizualizarea numărului versiunii BlackBerry Device Software din dispozitiv..................................................................................

319

Sincronizare....................................................................................................................................................................................

321

Despre sincronizare........................................................................................................................................................................

321

Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless.............................................................................................................................

321

background image

Ştergerea e-mailurilor de pe dispozitiv şi din aplicaţia pentru e-mail de pe computer...................................................................

322

Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless..........................................................................................................

322

Despre conflictele de sincronizare..................................................................................................................................................

322

Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului......................................................................................................................

323

Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor.........................................................................................................................

323

Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului................................................................................................

323

Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs.............................................................

324

Depanare: sincronizare..................................................................................................................................................................

324

Opţiunile de accesibilitate...............................................................................................................................................................

326

Despre opţiunile de accesibilitate...................................................................................................................................................

326

Opţiuni de accesibilitate ecran........................................................................................................................................................

326

Opţiuni audio şi de accesibilitate a telefonului................................................................................................................................

327

Introducerea opţiunilor de accesibilitate.........................................................................................................................................

329

Calculator.......................................................................................................................................................................................

331

Utilizarea calculatorului...................................................................................................................................................................

331

Conversia unei unităţi de măsură...................................................................................................................................................

331

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

332

Despre BrickBreaker......................................................................................................................................................................

332

Capsulele BrickBreaker..................................................................................................................................................................

332

Punctajul BrickBreaker...................................................................................................................................................................

333

Cum se joacă BrickBreaker............................................................................................................................................................

333

Ajustarea volumului........................................................................................................................................................................

333

Setarea vitezei paletei....................................................................................................................................................................

334

Jocul Word Mole.............................................................................................................................................................................

335

Elementele de bază ale jocului Word Mole....................................................................................................................................

335

Jocurile pentru un singur jucător....................................................................................................................................................

336

Jocurile cu mai mulţi jucători..........................................................................................................................................................

337

Depanare: Word Mole....................................................................................................................................................................

338

Glosar.............................................................................................................................................................................................

339

Notificare legală..............................................................................................................................................................................

344