BlackBerry Torch 9800 - Apelurile prin sistemul de conferinţă

background image

Apelurile prin sistemul de conferinţă

Despre apelurile prin sistemul de conferinţă

Puteţi crea două tipuri de apeluri prin sistemul de conferinţă cu dispozitivul dvs. BlackBerry®. În cazul în care
organizaţia dvs. sau un serviciu de conferinţe v-a furnizat un număr de conectare prin sistemul de conferinţă, puteţi
crea şedinţe prin apeluri prin sistemul de conferinţă în calendarul de pe dispozitivul sau computerul dvs. Şedinţele
prin apeluri prin sistemul de conferinţă le permit participanţilor care deţin un dispozitiv BlackBerry să intre în şedinţa
prin apel prin sistemul de conferinţă folosind o opţiune rapidă Participă acum, dacă această caracteristică este
acceptată de dispozitivul lor, astfel încât să nu fie nevoiţi să formeze numărul de conectare prin sistemul de
conferinţă şi să introducă codurile de acces. Dacă nu dispuneţi de un număr de conectare prin sistemul de
conferinţă, puteţi crea un apel prin sistemul de conferinţă sunând alte contacte şi reunind apelurile.

Efectuarea unui apel prin sistemul de conferinţă

În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless sau de planul de servicii wireless, este posibil ca această
caracteristică să nu fie acceptată.

Dacă dispozitivul BlackBerry® nu este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi reuni mai mult de două contacte într-un
apel prin sistemul de conferinţă.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta

> Adăugare participant.

2. Introduceţi un număr de telefon sau evidenţiaţi un contact.
3. Apăsaţi tasta

.

4. În timpul unui apel nou, apăsaţi tasta

pentru a adăuga primul contact la apelul prin sistemul de conferinţă.

5. Pentru a adăuga un alt contact, repetaţi paşii de la 1 la 4.

Informaţii înrudite

Punerea unui apel în aşteptare, 55

Ghidul utilizatorului

Telefon

64

background image

Crearea unei legături printr-un număr de telefon pentru un apel prin
sistemul de conferinţă

1. Introduceţi un număr de telefon pentru conectarea prin sistemul de conferinţă.
2. Introduceţi X şi codul de acces.

Dialogul privat cu un contact în timpul unui apel prin sistemul de
conferinţă

Puteţi efectua această sarcină numai în cazul în care efectuaţi un apel prin sistemul de conferinţă prin reunirea
apelurilor, nu şi în cazul în care creaţi o şedinţă prin intermediul unui apel prin sistemul de conferinţă din calendar.

1. În timpul unui apel prin sistemul de conferinţă, apăsaţi tasta

> Apel distribuit.

2. Faceţi clic pe un contact.

Pentru a reveni la apelul prin sistemul de conferinţă, apăsaţi tasta

> Participare.

Deconectarea unui contact de la un apel prin sistemul de conferinţă

Puteţi efectua această sarcină numai în cazul în care efectuaţi un apel prin sistemul de conferinţă prin reunirea
apelurilor, nu şi în cazul în care creaţi o şedinţă prin intermediul unui apel prin sistemul de conferinţă din calendar.

1. În timpul unui apel prin sistemul de conferinţă, apăsaţi tasta

> Renunţare apel.

2. Faceţi clic pe un contact.

Părăsirea unui apel prin sistemul de conferinţă

Puteţi efectua această sarcină numai în cazul în care efectuaţi un apel prin sistemul de conferinţă prin reunirea
apelurilor, nu şi în cazul în care creaţi o şedinţă prin intermediul unui apel prin sistemul de conferinţă din calendar.

Dacă efectuaţi un apel prin sistemul de conferinţă, puteţi să-l părăsiţi şi apelul să continue fără dvs. În funcţie de
furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
În timpul unui apel prin sistemul de conferinţă, apăsaţi tasta

> Transfer sau Bliţ

Ghidul utilizatorului

Telefon

65