BlackBerry Torch 9800 - Elementele de bază ale telefonului

background image

Elementele de bază ale telefonului

Găsirea numărului dvs. de telefon

Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a vizualiza numărul dvs. de telefon activ, în ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

. Evidenţiaţi

zona din partea superioară a ecranului, de deasupra filelor.

• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, pentru a vizualiza o listă cu

numerele de telefon, din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

. Faceţi clic pe zona din partea superioară

a ecranului, de deasupra filelor. Dacă planul dvs. de servicii wireless acceptă mesagerie text, primul număr de
telefon din listă este numărul de telefon pe care-l utilizaţi pentru a trimite şi primi mesaje text.

Informaţii înrudite

Despre numere de telefon multiple, 67
Numărul meu de telefon apare ca Necunoscut în aplicaţia telefonică, 72

Efectuarea unui apel

1. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Dacă dispozitivul BlackBerry® este deblocat, apăsaţi tasta

.

• Dacă dispozitivul este blocat şi nu doriţi să îl deblocaţi, apăsaţi tasta

> Efectuare apel.

2. Introduceţi numărul de telefon sau numele unui contact.
3. Apăsaţi tasta

.

Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta

.

Informaţii înrudite

Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon, 194
Comenzi vocale disponibile, 74
Activarea apelării din ecranul Blocare, 68
Nu pot efectua sau recepţiona apeluri, 71

Preluarea unui apel

Apăsaţi tasta

.

Pentru a încheia un apel, apăsaţi tasta

.

Informaţii înrudite

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor, 9

Ghidul utilizatorului

Telefon

53

background image

Nu pot efectua sau recepţiona apeluri, 71

Preluarea unui al doilea apel

În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
În timpul unui apel, apăsaţi tasta

.

• Pentru a răspunde la apelul primit şi a pune apelul curent în aşteptare, faceţi clic pe Răspuns - Apel curent

în aşteptare.

• Pentru a răspunde la apelul primit şi a încheia apelul curent, faceţi clic pe Răspuns - întrerupere apel

curent.

Pentru a reveni la primul apel, apăsaţi tasta

> Schimbare sau Bliţ.

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor

Pe lângă schimbarea tonului, puteţi să schimbaţi, de asemenea, opţiuni pentru volum, LED, vibraţie şi notificare în
timpul apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru profil selectat.

• Pentru a schimba tonul de apel, faceţi clic pe Telefon.
• Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceţi clic pentru a extinde o secţiune. Faceţi clic pe o

opţiune.

3. În câmpul Ton de apel, Ton de notificare sau Ton memento, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Faceţi clic pe un ton.
• Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceţi clic pe Toată

muzica. Găsiţi şi faceţi clic pe o melodie.

• Pentru a utiliza o notă vocală pe care aţi înregistrat-o, faceţi clic pe Toate notele vocale. Găsiţi şi faceţi clic

pe o notă vocală.

• Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceţi clic pe Toate alertele. Găsiţi şi faceţi clic pe o alertă.

4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 73

Dezactivarea sunetului unui apel

În timpul unui apel, apăsaţi tasta

din partea superioară a dispozitivului.

Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta

.

Ghidul utilizatorului

Telefon

54

background image

Punerea unui apel în aşteptare

Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi pune un apel în aşteptare.
În timpul unui apel, apăsaţi tasta

> Aşteptare.

Pentru a relua un apel, apăsaţi tasta

> Reluare.

Activarea difuzorului

ATENŢIE: Nu ţineţi dispozitivul BlackBerry® lângă ureche în timp ce utilizaţi difuzorul. Pot apărea afecţiuni grave ale
auzului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului
dvs.
În timpul unui apel, apăsaţi tasta de pe tastatură.

Pentru a dezactiva difuzorul, apăsaţi din nou tasta .

Informaţii înrudite

Tehnologia Bluetooth, 260

Apelarea unui interior

1. Apăsaţi tasta X.
2. Introduceţi numărul interiorului.

Apelarea utilizând numere sau litere

Când introduceţi o literă într-un număr de telefon, dispozitivul dvs. BlackBerry® apelează numărul care este asociat
literei pe o tastatură de telefon convenţională.

Pentru a introduce un număr, apăsaţi o tastă numerică.

Pentru a introduce o literă, ţineţi apăsată tasta Alt. Apăsaţi tasta cu literă.

Comutarea aplicaţiilor în timpul unui apel

În timpul unui apel, apăsaţi tasta

> Comutare aplicaţie.

Notă: În cazul în care comutaţi la altă aplicaţie şi doriţi să încheiaţi apelul, apăsaţi tasta

.

Despre utilizarea unui set de căşti

Puteţi achiziţiona un set de căşti opţionale pentru a le utiliza împreună cu dispozitivul BlackBerry®.

Dacă utilizaţi un set de căşti, puteţi utiliza butonul acestuia pentru a răspunde la un apel, pentru a încheia un apel
sau pentru a activa sau dezactiva sunetul în timpul unui apel. În funcţie de modelul dispozitivului, este posibil să
puteţi utiliza un buton de pe setul de căşti pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală.

Ghidul utilizatorului

Telefon

55

background image

În funcţie de setul de căşti, este posibil, de asemenea, să utilizaţi un buton de pe setul de căşti pentru a întrerupe
temporar, relua, omite sau ajusta volumul fişierelor audio sau video.

Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea setului de căşti, consultaţi documentaţia care însoţeşte setul de
căşti.