BlackBerry Torch 9800 - Scurtături pe telefon

background image

Scurtături pe telefon

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Schimbarea tonului de apel

Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

. Apăsaţi tasta

>

Tonuri de apel telefon.

Verificarea mesageriei vocale

Ţineţi apăsat 1.

Direcţionarea unui apel primit către
mesageria vocală, atunci când dispozitivul
BlackBerry® este introdus în toc

Ţineţi apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă a
dispozitivului.

Configurarea apelării rapide a unui contact

Din ecranul de întâmpinare sau din aplicaţia telefonică, ţineţi apăsată
tasta căreia doriţi să îi alocaţi apelarea rapidă.

Adăugarea unui interior pentru un număr de
telefon

Apăsaţi tastele Alt şi X. Introduceţi numărul interiorului.

Introducerea unei litere în câmpul numărului
de telefon

Apăsaţi tasta Alt şi tasta cu literă.

Inserarea unui semn plus (+) când introduceţi
un număr de telefon

Apăsaţi O

Activarea sau dezactivarea difuzorului în
timpul unei convorbiri

Apăsaţi tasta de pe tastatură.

Dezactivarea ascultării unui apel cu ajutorul
setului de căşti wireless

Apăsaţi tasta de pe tastatură.

Modificarea numărului de telefon activ

Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

. Faceţi clic pe

numărul dvs. de telefon din partea superioară a ecranului. Faceţi clic
pe un număr de telefon.