Hỗ trợ BlackBerry Torch 9800

background image

BlackBerry Torch 9800
Smartphone

Hướng Dẫn Sử Dụng

Phiên bản: 6.0

Để tìm hướng dẫn sử dụng mới nhất, vui lòng tới trang web www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0127075857-041

background image

Nhận xét

Trợ giúp Nhanh..............................................................................................................................................................................

9

10 Điều muốn biết nhất..................................................................................................................................................................

9

Tìm hiểu về chiếc điện thoại thông minh của bạn..........................................................................................................................

13

Mẹo.................................................................................................................................................................................................

30

Biến điện thoại trở thành của riêng bạn.........................................................................................................................................

36

Phím tắt..........................................................................................................................................................................................

44

Phím tắt điện thoại..........................................................................................................................................................................

44

Phím tắt tin nhắn............................................................................................................................................................................

44

Phím tắt tập tin và phần đính kèm..................................................................................................................................................

45

Phím tắt nhập văn bản cho bàn phím trượt ra...............................................................................................................................

46

Phím tắt media...............................................................................................................................................................................

47

Phím tắt trình duyệt........................................................................................................................................................................

48

Phím tắt lịch....................................................................................................................................................................................

49

Phím tắt tìm kiếm............................................................................................................................................................................

50

Phím tắt bản đồ..............................................................................................................................................................................

50

Gỡ rối: Phím tắt..............................................................................................................................................................................

51

Điện thoại.......................................................................................................................................................................................

52

Những thông tin cơ bản về điện thoại............................................................................................................................................

52

Cuộc gọi khẩn cấp..........................................................................................................................................................................

55

Âm lượng........................................................................................................................................................................................

56

Thư thoại........................................................................................................................................................................................

57

Quay số nhanh...............................................................................................................................................................................

58

Chờ, chuyển tiếp và chặn cuộc gọi................................................................................................................................................

58

Quay số ấn định và quay số thông minh........................................................................................................................................

60

Cuộc gọi hội nghị............................................................................................................................................................................

62

Nhật ký cuộc gọi.............................................................................................................................................................................

64

Nhiều số điện thoại.........................................................................................................................................................................

65

Tùy chọn điện thoại........................................................................................................................................................................

66

Phím tắt điện thoại..........................................................................................................................................................................

69

Gỡ rối: Điện thoại...........................................................................................................................................................................

69

Lệnh thoại.......................................................................................................................................................................................

72

Thực hiện một thao tác bằng lệnh thoại.........................................................................................................................................

72

Lệnh thoại khả dụng.......................................................................................................................................................................

72

Thay đổi ngôn ngữ cho lệnh thoại..................................................................................................................................................

73

Tắt danh sách lựa chọn cho lệnh thoại..........................................................................................................................................

73

Thay đổi các tùy chọn cho lời nhắc thoại.......................................................................................................................................

73

Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói........................................................................................................................................

74

background image

Gỡ rối: Quay số bằng giọng nói.....................................................................................................................................................

74

Tin nhắn..........................................................................................................................................................................................

75

Email...............................................................................................................................................................................................

75

Tin nhắn PIN...................................................................................................................................................................................

91

Tin nhắn văn bản............................................................................................................................................................................

96

Tùy Chọn Bảo Mật cho tin nhắn.....................................................................................................................................................

104

Phần Đính Kèm..............................................................................................................................................................................

105

Tin nhắn được bảo vệ bởi S/MIME................................................................................................................................................

108

Tin nhắn được mã hóa tự nhiên của IBM Lotus Notes..................................................................................................................

114

PGP tin nhắn được bảo vệ bởi.......................................................................................................................................................

115

Phím tắt tin nhắn............................................................................................................................................................................

121

Phím tắt tập tin và phần đính kèm..................................................................................................................................................

122

Gỡ rối: Tin nhắn.............................................................................................................................................................................

123

Tập tin.............................................................................................................................................................................................

129

Thông tin cơ bản về tập tin.............................................................................................................................................................

129

Quản lý tập tin và phần đính kèm...................................................................................................................................................

131

Phím tắt tập tin và phần đính kèm..................................................................................................................................................

134

Gỡ rối: Phần đính kèm...................................................................................................................................................................

135

Media..............................................................................................................................................................................................

136

Nhạc...............................................................................................................................................................................................

136

Podcast...........................................................................................................................................................................................

139

Video..............................................................................................................................................................................................

141

Máy quay........................................................................................................................................................................................

143

Máy ảnh..........................................................................................................................................................................................

144

Ảnh.................................................................................................................................................................................................

146

Ghi chú thoại..................................................................................................................................................................................

148

Nhạc Chuông..................................................................................................................................................................................

150

Lưu trữ media.................................................................................................................................................................................

151

Chuyển và tải về các tập tin media.................................................................................................................................................

154

Các định dạng tập tin video và âm thanh được hỗ trợ...................................................................................................................

156

Phím tắt media...............................................................................................................................................................................

157

Gỡ rối: Media..................................................................................................................................................................................

158

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo.............................................................................................................................................

161

Giới thiệu về nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo........................................................................................................................

161

Thay đổi nhạc chuông, thông báo, hoặc nhắc nhở........................................................................................................................

161

Thêm cấu hình tùy chỉnh................................................................................................................................................................

162

Thêm một cảnh báo số liên lạc.......................................................................................................................................................

162

Tắt tiếng điện thoại.........................................................................................................................................................................

162

background image

Đèn LED nhấp nháy.......................................................................................................................................................................

163

Thay đổi các tùy chọn thông báo báo thức....................................................................................................................................

163

Bật âm thanh sự kiện.....................................................................................................................................................................

164

Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo.................................................................................................................................

164

Trình Duyệt.....................................................................................................................................................................................

165

Những thông tin cơ bản về trình duyệt...........................................................................................................................................

165

Chỉ mục trình duyệt........................................................................................................................................................................

168

Nguồn cấp dữ liệu RSS..................................................................................................................................................................

170

Tùy chọn trình duyệt.......................................................................................................................................................................

170

Bảo mật trình duyệt........................................................................................................................................................................

173

Tin nhắn phát rộng của trình duyệt.................................................................................................................................................

174

Phím tắt trình duyệt........................................................................................................................................................................

175

Gỡ rối: Trình Duyệt.........................................................................................................................................................................

176

Lịch.................................................................................................................................................................................................

178

Thông tin cơ bản về lịch.................................................................................................................................................................

178

Cuộc họp........................................................................................................................................................................................

179

Cuộc họp cuộc gọi hội nghị............................................................................................................................................................

182

Đồng bộ hóa lịch.............................................................................................................................................................................

183

Tùy chọn lịch..................................................................................................................................................................................

185

Phím tắt lịch....................................................................................................................................................................................

187

Gỡ rối: Lịch.....................................................................................................................................................................................

187

Danh bạ..........................................................................................................................................................................................

190

Thông tin cơ bản về số liên lạc.......................................................................................................................................................

190

Tùy chỉnh các số liên lạc................................................................................................................................................................

191

Đồng bộ hóa danh bạ.....................................................................................................................................................................

193

Danh sách phân phối cá nhân........................................................................................................................................................

195

Nhiều danh sách địa chỉ liên hệ......................................................................................................................................................

196

Các tùy chọn danh sách địa chỉ liên hệ..........................................................................................................................................

196

Gỡ rối: Danh bạ..............................................................................................................................................................................

197

Đồng hồ..........................................................................................................................................................................................

199

Cài ngày giờ...................................................................................................................................................................................

199

Thay đổi những gì xuất hiện trên màn hình khi điện thoại đang sạc..............................................................................................

199

Thay đổi mặt đồng hồ.....................................................................................................................................................................

199

Hiển thị múi giờ thứ hai trên đồng hồ.............................................................................................................................................

200

Bật báo thức...................................................................................................................................................................................

200

Tắt tiếng báo thức..........................................................................................................................................................................

200

Thay đổi các tùy chọn thông báo báo thức....................................................................................................................................

200

Bật chế độ đồng hồ bên giường.....................................................................................................................................................

201

background image

Cài tùy chọn cho chế độ đồng hồ cạnh giường..............................................................................................................................

201

Sử dụng đồng hồ bấm giờ..............................................................................................................................................................

201

Sử dụng bộ đếm giờ.......................................................................................................................................................................

201

Thay đổi tùy chọn thông báo hẹn giờ.............................................................................................................................................

202

Gỡ rối: Đồng hồ..............................................................................................................................................................................

202

Tác vụ và ghi nhớ...........................................................................................................................................................................

203

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ.................................................................................................................................................................

203

Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ.................................................................................................................................................................

203

Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ...................................................................................................................................

203

Thay đổi trạng thái của một tác vụ.................................................................................................................................................

203

Ẩn những tác vụ đã hoàn tất..........................................................................................................................................................

204

Hiển thị tác vụ trong lịch.................................................................................................................................................................

204

Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ......................................................................................................................................................

204

Giới thiệu về danh mục..................................................................................................................................................................

206

Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ......................................................................................................................................

206

Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ..........................................................................................................

207

Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập...................................................................................................................

207

Nhập văn bản.................................................................................................................................................................................

208

Thông tin cơ bản về nhập văn bản.................................................................................................................................................

208

Phương pháp nhập văn bản...........................................................................................................................................................

209

Tùy chọn nhập văn bản..................................................................................................................................................................

211

Kiểm tra chính tả............................................................................................................................................................................

212

Từ điển tùy chỉnh............................................................................................................................................................................

213

Gõ Tắt.............................................................................................................................................................................................

214

Phím tắt nhập văn bản cho bàn phím trượt ra...............................................................................................................................

215

Gỡ rối: Nhập văn bản.....................................................................................................................................................................

216

Bàn phím........................................................................................................................................................................................

217

Gán ứng dụng cho một phím Tiện Dụng........................................................................................................................................

217

Thay đổi ký hiệu tiền tệ mặc định...................................................................................................................................................

217

Cài tốc độ con trỏ...........................................................................................................................................................................

217

Bật âm bấm phím...........................................................................................................................................................................

217

Cài độ nhạy của bảng cảm ứng.....................................................................................................................................................

218

Tắt âm bảng cảm ứng....................................................................................................................................................................

218

Gỡ rối: Bàn phím............................................................................................................................................................................

218

Ngôn ngữ........................................................................................................................................................................................

219

Giới thiệu về các ngôn ngữ nhập văn bản.....................................................................................................................................

219

Thay đổi ngôn ngữ.........................................................................................................................................................................

219

Sử dụng phím tắt để chuyển giữa các ngôn ngữ nhập văn bản khi bạn nhập văn bản.................................................................

219

background image

Thêm ngôn ngữ hiển thị.................................................................................................................................................................

220

Xóa ngôn ngữ.................................................................................................................................................................................

220

Gỡ rối: Ngôn ngữ...........................................................................................................................................................................

220

Hiển thị màn hình...........................................................................................................................................................................

221

Cài tùy chọn cho đèn nền...............................................................................................................................................................

221

Sử dụng ảnh làm hình nền của điện thoại.....................................................................................................................................

221

Thay đổi phông chữ màn hình.......................................................................................................................................................

221

Sắp xếp các ứng dụng trên Màn hình chính..................................................................................................................................

222

Thêm tin nhắn xuất hiện khi điện thoại bị khóa..............................................................................................................................

223

Cài độ nhạy màn hình cảm ứng.....................................................................................................................................................

223

Sử dụng màu xám hoặc tương phản nghịch cho màn hình hiển thị..............................................................................................

223

Bật thông báo đèn LED nhấp nháy cho trình trạng phủ sóng của mạng không dây......................................................................

224

Chủ đề............................................................................................................................................................................................

224

Gỡ rối: Hiển thị...............................................................................................................................................................................

225

Công nghệ GPS.............................................................................................................................................................................

226

Giới thiệu về công nghệ GPS.........................................................................................................................................................

226

Bật công nghệ GPS........................................................................................................................................................................

226

Cài bộ nhận GPS để bạn sử dụng theo dõi di chuyển của mình...................................................................................................

227

Nhận vị trí GPS của bạn.................................................................................................................................................................

227

Ngăn không cho người khác theo dõi vị trí của bạn.......................................................................................................................

227

Tắt hỗ trợ vị trí................................................................................................................................................................................

227

Gỡ rối: Công nghệ GPS.................................................................................................................................................................

228

Bản đồ............................................................................................................................................................................................

229

Những thông tin cơ bản về bản đồ.................................................................................................................................................

229

Tùy chọn bản đồ.............................................................................................................................................................................

232

Phím tắt bản đồ..............................................................................................................................................................................

232

Gỡ rối: Bản đồ................................................................................................................................................................................

233

Ứng dụng.......................................................................................................................................................................................

234

Giới thiệu về đa nhiệm...................................................................................................................................................................

234

Giữ một ứng dụng chạy trên nền và chuyển sang một ứng dụng khác.........................................................................................

234

Đóng ứng dụng để nó không chạy trên nền...................................................................................................................................

234

Giới thiệu về thêm ứng dụng..........................................................................................................................................................

235

Giới thiệu về kết nối mạng xã hội...................................................................................................................................................

236

Giới thiệu về ứng dụng nhắn tin trò chuyện...................................................................................................................................

236

Yêu cầu mật khẩu điện thoại trước khi thêm ứng dụng.................................................................................................................

236

Xóa một ứng dụng..........................................................................................................................................................................

237

Xem các đặc tính cho một ứng dụng.............................................................................................................................................

237

Xem kích cỡ của cơ sở dữ liệu của một ứng dụng........................................................................................................................

237

background image

Gỡ rối: Ứng dụng...........................................................................................................................................................................

237

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

238

Giới thiệu về cập nhật BlackBerry Device Software.......................................................................................................................

238

Cập nhật BlackBerry Device Software qua mạng không dây.........................................................................................................

239

Trở về hoặc xóa phiên bản trước đó của BlackBerry Device Software.........................................................................................

239

Cập nhật BlackBerry Device Software từ một trang web...............................................................................................................

239

Cập nhật BlackBerry Device Software bằng BlackBerry Desktop Software...................................................................................

240

Gỡ rối: BlackBerry Device Software...............................................................................................................................................

240

Quản Lý Kết Nối.............................................................................................................................................................................

242

Thông tin cơ bản về Quản lý Kết nối..............................................................................................................................................

242

Mạng di động..................................................................................................................................................................................

244

Công nghệ Wi-Fi.............................................................................................................................................................................

248

Công nghệ Bluetooth......................................................................................................................................................................

255

Nguồn và pin..................................................................................................................................................................................

264

Tắt điện thoại..................................................................................................................................................................................

264

Cài điện thoại tự động bật và tắt....................................................................................................................................................

264

Cài lại điện thoại.............................................................................................................................................................................

264

Kiểm tra mức điện của pin..............................................................................................................................................................

264

Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin.........................................................................................................................................................

264

Bộ nhớ và thẻ nhớ..........................................................................................................................................................................

266

Giới thiệu về thẻ nhớ......................................................................................................................................................................

266

Các thẻ nhớ được hỗ trợ................................................................................................................................................................

266

Xem dung lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại của bạn...........................................................................................................

266

Tắt hỗ trợ thẻ nhớ..........................................................................................................................................................................

266

Sửa tập tin lưu trên thẻ nhớ hoặc trên điện thoại...........................................................................................................................

266

Giới thiệu về nén............................................................................................................................................................................

267

Giới thiệu về mã hóa tập tin...........................................................................................................................................................

267

Bật mã hóa.....................................................................................................................................................................................

267

Mẹo: Giải phóng và tiết kiệm bộ nhớ còn trống..............................................................................................................................

268

Gỡ rối: Thẻ nhớ và lưu trữ.............................................................................................................................................................

269

Tìm kiếm.........................................................................................................................................................................................

270

Tìm kiếm một mục..........................................................................................................................................................................

270

Đặt loại mục được bao gồm trong tìm kiếm...................................................................................................................................

270

Tìm kiếm thư..................................................................................................................................................................................

270

Tiêu chí tìm kiếm thư......................................................................................................................................................................

271

Làm nhiều hơn với kết quả tìm kiếm thư........................................................................................................................................

271

Tìm kiếm văn bản trong một tin nhắn, trong một tập tin, hoặc trên một trang web........................................................................

272

background image

Xem, thay đổi, hoặc xóa kết quả tìm kiếm đã được lưu.................................................................................................................

272

Tìm kiếm các số liên lạc trong danh bạ của tổ chức của bạn........................................................................................................

272

Phím tắt tìm kiếm............................................................................................................................................................................

273

Thẻ SIM..........................................................................................................................................................................................

274

Giới thiệu về danh bạ thẻ SIM........................................................................................................................................................

274

Thêm số liên lạc vào thẻ SIM.........................................................................................................................................................

274

Sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào danh sách địa chỉ liên hệ...............................................................................................

274

Sao chép số liên lạc từ danh sách địa chỉ liên hệ vào thẻ SIM......................................................................................................

275

Thay đổi hoặc xóa số liên hệ trên thẻ SIM.....................................................................................................................................

275

Lưu tin nhắn văn bản trên thẻ SIM.................................................................................................................................................

275

Thay đổi tên hiển thị cho một số điện thoại....................................................................................................................................

275

Giới thiệu về bảo mật thẻ SIM........................................................................................................................................................

276

Bảo vệ thẻ SIM bằng mã PIN.........................................................................................................................................................

276

Thay đổi mã PIN thẻ SIM...............................................................................................................................................................

276

Bảo mật..........................................................................................................................................................................................

277

Thông tin cơ bản về bảo mật..........................................................................................................................................................

277

Trình giữ mật khẩu.........................................................................................................................................................................

279

Mã hóa............................................................................................................................................................................................

281

Dọn bộ nhớ.....................................................................................................................................................................................

283

Chứng chỉ.......................................................................................................................................................................................

284

Khóa PGP.......................................................................................................................................................................................

291

Máy chủ chứng chỉ.........................................................................................................................................................................

296

Lưu trữ khóa...................................................................................................................................................................................

298

Thẻ thông minh...............................................................................................................................................................................

300

Cài đặt VPN....................................................................................................................................................................................

304

Xác minh phần mềm bảo mật theo cách thủ công.........................................................................................................................

305

Kiểm soát ứng dụng của bên thứ ba..............................................................................................................................................

306

Gỡ rối: Bảo mật..............................................................................................................................................................................

309

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán..................................................................................................................................................

310

Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ...................................................................................................................................

310

Chạy báo cáo chẩn đoán................................................................................................................................................................

310

Xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán..........................................................................................................................................

310

Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán..................................................................................................................

311

Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán..........................................................................................................................

311

Xem số phiên bản của BlackBerry Device Software trên điện thoại của bạn................................................................................

311

Đồng bộ hóa...................................................................................................................................................................................

312

Giới thiệu về đồng bộ hóa dữ liệu..................................................................................................................................................

312

Hòa hợp email qua mạng không dây.............................................................................................................................................

312

background image

Xóa email trên điện thoại và trong ứng dụng email trên máy tính..................................................................................................

313

Đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp qua mạng không dây.......................................................................................................................

313

Giới thiệu về xung đột đồng bộ hóa dữ liệu...................................................................................................................................

313

Quản lý xung đột hòa hợp email....................................................................................................................................................

314

Quản lý xung đột đồng bộ hóa dữ liệu...........................................................................................................................................

314

Giới thiệu về sao lưu và khôi phục dữ liệu.....................................................................................................................................

314

Dọn sạch thư mục những mục đã xóa trên máy tính từ điện thoại của bạn..................................................................................

315

Gỡ rối: Đồng bộ hóa.......................................................................................................................................................................

315

Tùy chọn truy cập...........................................................................................................................................................................

317

Giới thiệu về các tùy chọn truy cập................................................................................................................................................

317

Tùy chọn truy cập màn hình...........................................................................................................................................................

317

Tuỳ chọn truy cập điện thoại và âm thanh......................................................................................................................................

318

Tuỳ chọn truy cập nhập văn bản....................................................................................................................................................

321

Máy tính..........................................................................................................................................................................................

322

Sử dụng máy tính...........................................................................................................................................................................

322

Chuyển đổi hệ đo lường.................................................................................................................................................................

322

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

323

Giới thiệu về BrickBreaker..............................................................................................................................................................

323

Đầu Đạn BrickBreaker....................................................................................................................................................................

323

Ghi điểm trong BrickBreaker..........................................................................................................................................................

324

Chơi BrickBreaker..........................................................................................................................................................................

324

Điều chỉnh âm lượng......................................................................................................................................................................

324

Đặt tốc độ gậy................................................................................................................................................................................

325

Trò chơi Word Mole........................................................................................................................................................................

326

Thông tin cơ bản về trò chơi Word Mole........................................................................................................................................

326

Trò chơi một người chơi.................................................................................................................................................................

327

Trò chơi nhiều người chơi..............................................................................................................................................................

328

Gỡ rối: trò chơi Word Mole.............................................................................................................................................................

329

Bảng chú giải..................................................................................................................................................................................

330

Thông báo pháp lý..........................................................................................................................................................................

335